Aanbieding

De clubbladen van Meet The Magic kunnen nu nog besteld worden.

WIE EN WAT?

VZW MEET THE MAGIC werd destijds opgericht om bewonderaars van de magische wereld van Disney en Disneyland Paris te groeperen.  

De oprichting gebeurde door 7 mensen waaruit een Raad van Bestuur gekozen werd. Die raad bestond – en bestaat nog steeds – uit:
- Ludo Reynaerts, voorzitter van de fanclub;
- Peter Goessens, secretaris;
-
Jeannine Pirlet, penningmeester.

Na de officiële toelating van Disneyland Paris ontvangen te hebben, konden alle administratieve en juridische stappen ondernomen worden om met de fanclub van start te gaan. Het eerste clubblad verscheen in april 1996.

De statuten van VZW (Vereniging Zonder Winstoogmerk) Meet the Magic verschenen op 30/05/1996 in het Belgische Staatsblad.

Vanaf de tweede jaargang werd de naam Meet the Magic aangevuld met een beeldlogo en vanaf jaargang 4 kwam er een ® bij. Naam en beeldlogo werden namelijk geregistreerd bij het Benelux-Merkenbureau en werden eigendom van VZW Meet the Magic.

Iedereen die, mits betaling van het lidgeld, toetrad tot de fanclub kreeg de titel "Magical Member".
Diegenen die bij de oprichting en de werking van MTM van onschatbare waarde bleken, werden gehonoreerd met de titel van "Most Magical Member".

Dit waren:
- Bob Savenberg: peter van de fanclub;
- Vanessa Chinitor: meter van de fanclub;
-
Annie Lisson (destijds Omnium Tours);
-
Cindy Maas (destijds DRP Persbureau Brussel);
-
Leen Sonck (destijds DRP Persbureau Brussel);
-
David Brown (destijds archivaris DRP);
-
Gunther Guinée: animator 'Magical D-Day".

Het beeldlogo van Meet the Magic werd ontworpen door de Nederlandse Fleur Suyten die er volgende verklaring voor gaf: “Mickey’s hand bevat al de werktuigen en hulpmiddelen die er nodig zijn geweest om alle Disney-aspecten die de fanclub behandeld, te creëren. Tekengerief om imagineers, ontwerpers en animators toe te laten hun stoutste verbeelding op papier te zetten en de filmcamera om die beelden aan de hele wereld te tonen.”
Fleur's artistieke talenten zijn ook nog te bewonderen op de covers van MTM 11, 14 en 22.